Trajecten

‘Samen stad maken’ via participatieve trajecten.

Per deelatelier worden verschillende inclusieve en participatieve trajecten opgezet. O.666 gelooft sterk in openheid, ontmoeting en een mix aan participanten. Ook al ligt de focus op jongeren, elke Oostendenaar – ongeacht achtergrond of leeftijd – is welkom om aan te sluiten in de werking.

Stakeholdertrajecten

De stakeholders hebben elk een eigen werking, achterban, tempo en logica. Ze werken met een brede waaier aan Oostendenaars. In deze diversiteit schuilt de kracht en het brede draagvlak van O.666. De trajecten die deze stakeholders binnen de muren van O.666 opzetten, genereren een creatieve dynamiek en brengen verschillende doelgroepen met elkaar in contact.

In het komende werkjaar nemen verschillende stakeholders het initiatief om de krachten te bundelen en gezamenlijke, organisatie-overschrijdende trajecten op te zetten. Zowel de verschillende organisaties als hun deelnemers treden hiermee uit hun eigen comfortzone en worden uitgedaagd om op zoek te gaan naar verbindingen.

Maaktrajecten

O.666 geeft gedurende de komende jaren nieuwe initiatieven en innoverend ondernemen letterlijk ‘ruimte’. Zo kunnen startende ondernemers terecht in de ateliers en wordt een platform aangeboden aan jon- geren met een makers- en ondernemers- droom. Bijkomende voorwaarde: circulaire economie, sociaal en maatschappelijk ondernemen hoog in het vaandel dragen.

Een kandidaat-maker kan intekenen op één van de ‘open calls’. Een voorbeeld van zo’n open call is een ‘design chal- lenge’ waarbij men een ontwerpidee voor een bepaald prototype kan indie- nen. Met het O.666-label als selectie- criterium zal een jury een winnend idee selecteren en kan men binnen O.666 een traject afleggen waarin hij/zij wordt ondersteund in het maakproces.

Opleidingstrajecten

Een van de groepen waar O.666 op mikt, zijn jongeren voor wie de aansluiting op school, werk en samenleving minder evident is. Via de opleidingstrajecten orga- niseert O.666, in samenwerking met Arktos en het Economisch Huis, een platform waarop deze jongeren kunnen intekenen. De soms fragiele bottom-up processen zijn stevig omkaderd door de verschillende stakeholders en er is voldoende tijd voor coaching op maat. O.666 zoekt, samen met hen, naar een geschikte functie binnen de organisatie en dit onder de vleugels van een van de stakeholders.

Het doel? De intrinsieke motivatie van deze jongeren aanscherpen. We onderzoeken in hoeverre een makers- en ondernemingscontext deze jongeren verder kan mobiliseren en hun ondernemingszin kan stimuleren.

Instaptrajecten

De verschillende instaptrajecten en -evenementen staan open voor iedereen en fungeren als een eerste kennismaking met de werking van O.666. De eerste focus ligt op de bewoners van de achterliggende Vuurtorenwijk. Maar we reiken verder. Onze aanpak past in een stadsbreed kader in samenwerking met andere organisaties.

Binnen deze instaptrajecten gaan we op toegankelijke wijze aan de slag met circulaire economie: een ‘samentuin’ voor de wijk, het opzetten van een traject omtrent voedseloverschotten, een

repair-café, open atelierdagen, … Twee maal per jaar organiseren we tevens een circulair event: dit kan een ‘bouwchal- lenge’ zijn, een lezing of debat, een oprui- mactie langs de kust, een oogstfeest, …