Ateliers

De atelierwerking is het epicentrum van O.666. Het is een maakplaats voor (sociaal) ondernemerschap en creativiteit met als benchmark circulaire economie.

De maakplaats bestaat uit 5 deelateliers: De atelierwerking mikt op de productie van prototypes. Bij het ontwerp van een pro- duct wordt telkens gestart vanuit een maat- schappelijk relevante onderzoeksvraag.

Deze onderzoeksvraag is de basis voor een cocreatietraject met verschillen- de actoren (ontwerpers, deelnemers, vrijwilligers, …). O.666 heeft niet de om- vang om langdurige en grootschalige productieprocessen te ondersteunen. Wel is het de uitgelezen plek waar ver- nieuwende initiatieven het ruime sop kunnen kiezen.

Het atelier als hefboom voor design en ontwerp met professionele kwaliteit. We streven naar een eigen ‘O.666-label’, een kwaliteitskenmerk voor alles wat geproduceerd wordt in O.666. Dit label bevat 3 criteria:

1. Duurzaamheid en ecologie

2. Sociaal maakproces

3. Relevante creatie

Bij elke O.666-creatie geven we de voorkeur aan duurzaam materiaal. Zo kiezen we voor hergebruik van lokale grondstoffen en creëren we enkel producten die deel uitmaken van een circulair economisch systeem.

Het maakproces is netwerkversterkend en emanciperend. Dat wil zeggen dat we alle medewerkers betrekken bij elke fase van de productcreatie (ontwerp-, creatie- en verspreidingsfase).

De zoektocht naar de maatschappelijke meerwaarde van een product staat centraal. We waarborgen een rechtstreekse band tussen ontwerper, producent en consument. Alle producten, gecreëerd binnen O.666, zijn prototypes. Ze leiden een mogelijke start van een productieproces in.

ATELIER HARD

Hout, metaal en kunststof

ATELIER SOFT

Keramiek – Zeefdruk – Grafisch Ontwerp – Textiel

ATELIER MUZIEK

OpnameStudiO.666

ATELIER TUIN

Samentuin voor en door de wijk

ATELIER FOOD