Stakeholders

Overkoepelend

Arktos

Arktos is een Vlaams expertisecentrum dat kinderen en jongeren versterkt waar nodig. De organisatie is actief op de domeinen onderwijs, welzijn, jeugdwerk, woonomgeving en arbeid. Het benadert kinderen en jongeren vanuit hun leefwereld. Het reduceert zijn doelgroep niet tot ‘de sector’, maar kijkt naar elk gezicht erachter. Arktos gelooft dat er in elk kind en elke jongere een kracht zit die wacht om aangesproken te worden.

Duinhelm

Duinhelm is een organisatie voor begeleiding voor personen met een voornamelijk, verstandelijke beperking in de regio middenkust. Ze wil vanuit een houding van respect en gelijkwaardigheid via professionele ondersteuning hun netwerk op het vlak van wonen, werken en vrije tijd versterken. Briek Vrije Tijd organiseert tijdens de week, het weekend en schoolvakanties sport activiteiten, muziek, kunst en theater workshops, vorming en reizen.

FMDO

FMDO verbindt en versterkt mensen in de superdiverse samenleving van vandaag en morgen. Gedreven vrijwilligers en sociaal-culturele verenigingen van mensen met een migratieachtergrond vormen het kloppende hart van de organisatie. FMDO overkoepelt in Oostende ruim 35 aangesloten verenigingen van mensen met een migratieachtergrond. Daarnaast coördineert de vzw tal van projecten die de focus leggen op positief samenleven in diversiteit en mensen sterker maken.

Atelier Hard

BRIEK.CO

BRIEK.CO is gespecialiseerd in het 
(co-) creëren van objecten in hout.

Proper Strand Lopers

Proper Strand Lopers is het meest actieve burgercollectief aan de kust. Hun missie? Mensen bewustmaken van de zwerfvuil- problematiek in onze omgeving. Ze verwijderen niet alleen zwerfafval maar registreren ook de locatie. In een databank houden ze alle gegevens bij en leiden ze conclusies af. Zo achterhalen ze de afvalbron én pakken ze die ook aan. Het Sea Crab Lab van Proper Strand Lopers is een open source mini recyclefabriek binnen O.666.

Atelier Muziek

kleinVerhaal

kleinVerhaal vzw is een participatieve kunstpraktijk. Tegen de achtergrond van havenstad Oostende wil ze een inspirerende ontmoetings- en creatie- plek zijn. Een veilige haven waar mensen vanuit alle geledingen van de maatschappij, inclusief de meest kwetsbaren, in de kun- sten duiken. Vanuit O.666 wil kleinVerhaal een participatief muziekplatform op poten zetten voor muzikanten die zich niet vertegenwoordigd voelen in het huidige muzieklandschap.

Fablab De Loft

FabLab De Loft, De ontmoetingsplaats voor creatieve uitvinders en een kweekvijver voor innovatie. 

FabLab De Loft is een gedeelde werkplaats voor en door creatieve duizendpoten. Open voor jong en oud: schoolgaande jeugd, leerkrachten, ouders, maar ook (startende) ondernemers en bedrijfspartners. Kortom iedereen die ‘technologie’ ademt en wil meewerken aan onze community.

Een FabLab is meer dan een moderne knutselruimte. FabLabs draaien om vrijheid, om onderzoekend en vormgevend te leren waarbij het eindresultaat ondergeschikt is aan het proces. Daarnaast is een FabLab een plaats waar zowel technisch als digitaal kan worden gewerkt. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in snel tempo op digitalisering en automatisering zijn een onlosmakelijk onderdeel van het creatieve proces.

OpenLab elke vrijdagavond en zaterdag

FabLab De Loft zoekt vrijwilligers

Club Jaecques

Club Jaecques is het creatieve collectief van Oostendenaars Sam David, Sam Ecker en Daan Borloo. Hun activiteiten en interesses zijn uiteenlopend, maar bevinden zich steevast op het raakvlak van tekst, audio en performance. Met O.666 als anker- plaats en uitvalsbasis willen ze verbindingen aangaan met andere stadsmussen en zee- meeuwen. Alle creaties van Club Jaecques zijn contextgebonden en publieksgericht: ze worden op maat gesneden en – indien nodig – opnieuw hersneden.

iDrops

iDROPS is de partner in sociale innovatie voor overheden, profit- en nonprofitorganisaties of bedrijven. Het bedrijf organiseert en begeleidt innovatietrajecten rond zes maatschappelijke uitdagingen: Care, New Learning, Sustainability, Superdiversity, Global Innovation en Community Building. Het aanwakkeren van duurzame verandering staat centraal. iDROPS is partner in het AZO-project dat nieuwkomers begeleidt naar ondernemerschap.

ZANDZAND

ZANDZAND is een artistiek ondersteuningsnet voor jongeren onder de 30 jaar. Ze zetten in op unieke vrijetijdsbesteding en creativiteit. Ze stimuleren een (eerste) kennismaking met kunst en vult zo een cultureel hiaat op in Oostende. Jonge mensen krijgen er ondersteuning om zich te ontwikkelen op allerlei creatieve vlakken: van beeldende kunsten tot podium-, woord- en videokunsten.