Stakeholders

Overkoepelend

Arktos

Arktos is een Vlaams expertisecentrum dat kinderen en jongeren versterkt waar nodig. De organisatie is actief op de domeinen onderwijs, welzijn, jeugdwerk, woonomgeving en arbeid. Het benadert kinderen en jongeren vanuit hun leefwereld. Het reduceert zijn doelgroep niet tot ‘de sector’, maar kijkt naar elk gezicht erachter. Arktos gelooft dat er in elk kind en elke jongere een kracht zit die wacht om aangesproken te worden.

Duinhelm

Duinhelm is een organisatie voor begeleiding voor personen met een voornamelijk, verstandelijke beperking in de regio middenkust. Ze wil vanuit een houding van respect en gelijkwaardigheid via professionele ondersteuning hun netwerk op het vlak van wonen, werken en vrije tijd versterken. Briek Vrije Tijd organiseert tijdens de week, het weekend en schoolvakanties sport activiteiten, muziek, kunst en theater workshops, vorming en reizen.

FMDO

FMDO verbindt en versterkt mensen in de superdiverse samenleving van vandaag en morgen. Gedreven vrijwilligers en sociaal-culturele verenigingen van mensen met een migratieachtergrond vormen het kloppende hart van de organisatie. FMDO overkoepelt in Oostende ruim 35 aangesloten verenigingen van mensen met een migratieachtergrond. Daarnaast coördineert de vzw tal van projecten die de focus leggen op positief samenleven in diversiteit en mensen sterker maken.

Atelier Hard

Atelier De Vonk

Een gloednieuw collectief van drie mannen met handen aan hun lijf en een grote liefde voor hout en metaal. Jonathan, Koen en Kamiel’s creativiteit en ont- werp-drang is de drijvende kracht achter het atelier, met veel goesting om met recyclagemateriaal nieuwe meubels te maken en om objecten te ontwerpen die niet binnen de standaard vallen. Met hun activiteiten willen ze hun liefde, vaardigheden en kennis doorgeven aan jongeren en hen begeleiden in hun eerste stappen in de werkplaats.

Proper Strand Lopers

Proper Strand Lopers is het meest actieve burgercollectief aan de kust. Hun missie? Mensen bewustmaken van de zwerfvuil- problematiek in onze omgeving. Ze verwijderen niet alleen zwerfafval maar registreren ook de locatie. In een databank houden ze alle gegevens bij en leiden ze conclusies af. Zo achterhalen ze de afvalbron én pakken ze die ook aan. Het Sea Crab Lab van Proper Strand Lopers is een open source mini recyclefabriek binnen O.666.

Tomates Crevettes

Tomates Crevettes ambieert een veelzijdig atelier. Het Do-It-Your- self fietsatelier is alvast een vaste rubriek in hun werking. Aanleiding hiervoor is het intens fietsverkeer op de Oosteroever en het gebrek aan een fietsen- maker in de wijk. Buurtbewoners, passanten en toeristen kunnen bij Tomates Crevettes terecht om onder deskundige begeleiding zelf te sleutelen of herstellingen uit te voeren aan hun fiets.

Atelier Muziek

kleinVerhaal

kleinVerhaal vzw is een participatieve kunstpraktijk. Tegen de achtergrond van havenstad Oostende wil ze een inspirerende ontmoetings- en creatie- plek zijn. Een veilige haven waar mensen vanuit alle geledingen van de maatschappij, inclusief de meest kwetsbaren, in de kun- sten duiken. Vanuit O.666 wil kleinVerhaal een participatief muziekplatform op poten zetten voor muzikanten die zich niet vertegenwoordigd voelen in het huidige muzieklandschap.

KOEST

Yannick Dumarey, zoon van een visser, is een geboren en getogen inwoner van de Opex en muzikant in hart en nieren. Hij zocht en vond in O.666 een studioruimte en tijd om er het project KOEST te realiseren. Het is het eerste project van vele, waarmee Yannick de link zoekt tussen zijn eigen buurt en O.666.

Atelier Soft

iDrops

iDROPS is de partner in sociale innovatie voor overheden, profit- en nonprofitorganisaties of bedrijven. Het bedrijf organiseert en begeleidt innovatietrajecten rond zes maatschappelijke uitdagingen: Care, New Learning, Sustainability, Superdiversity, Global Innovation en Community Building. Het aanwakkeren van duurzame verandering staat centraal. iDROPS is partner in het AZO-project dat nieuwkomers begeleidt naar ondernemerschap.

Ithaka

Ithaka vzw is een coaching- centrum voor mensen met een (vermoeden van) beperking. Ze coachen mensen om deel te nemen en bij te dragen aan de maatschappij. Ze coachen hen op gebied van werken (via begeleid werk of via werken in het coachingcentrum), vrije tijd en wonen. Alles start vanuit de vraag! Hun slogan is dan ook dromen–durven–doen–delen.

ZANDZAND

ZANDZAND is een artistiek ondersteuningsnet voor jongeren onder de 30 jaar. Ze zetten in op unieke vrijetijdsbesteding en creativiteit. Ze stimuleren een (eerste) kennismaking met kunst en vult zo een cultureel hiaat op in Oostende. Jonge mensen krijgen er ondersteuning om zich te ontwikkelen op allerlei creatieve vlakken: van beeldende kunsten tot podium-, woord- en videokunsten.

Club Jaecques

Club Jaecques is het creatieve collectief van Oostendenaars Sam David, Sam Ecker en Daan Borloo. Hun activiteiten en interesses zijn uiteenlopend, maar bevinden zich steevast op het raakvlak van tekst, audio en performance. Met O.666 als anker- plaats en uitvalsbasis willen ze verbindingen aangaan met andere stadsmussen en zee- meeuwen. Alle creaties van Club Jaecques zijn contextgebonden en publieksgericht: ze worden op maat gesneden en – indien nodig – opnieuw hersneden.

Gus & Stella

Gus & Stella is een creatief duo dat werkt met foto, video, col- lage en illustratie. Hun stijl wordt gedefinieerd door speelse observaties, alledaagse situaties, een sterke tactiliteit en een hoge gevoeligheid voor kleur en licht.

Camille Paycha

Camille Paycha experimenteert met circus als oefening door het te voeden via visuele taal, geluidsfragmenten en geschreven woord.

Ziggy Devriendt

Ziggy Devriendt is de DJ achter de naam Nosedrip en de bezieler van STROOM (°2016), een platenlabel dat gestart is als een audiovisueel radio station en daarnaast ook een amorf merk is dat zich op verschillende uitingen kan richten.

Victor Van Wassenhove

Victor Van Wassenhove richtte de experimentele ruimte en organisatie Pleasure Island (°2019) op in Oostende en werkt daarnaast ook als grafisch ontwerper, art director en curator.

Nana Esi

Nana Esi is grafisch ontwerper. Ze is mede-oprichter van ont- werpstudio Atelier Brenda (°2012) en creative director van het pla- tenlabel STROOM (°2016).

Push Skate Academy

Push Skateboard Academy, dé skateboard club van de Belgi- sche kust, leert kinderen en jon- geren tussen 4 en 18 jaar basic & advanced skateboard skills. Push richt zich in het bijzonder op kwetsbare jongeren (Soci- aal Sportief Werk). Het Skate & Create project gebruikt skate- boardlifestyle als instrument voor sociale verandering en empowerment.