Stakeholders

CO-CREATORS

Duinhelm

Duinhelm is een organisatie voor begeleiding voor personen met een voornamelijk, verstandelijke beperking in de regio middenkust. Ze wil vanuit een houding van respect en gelijkwaardigheid via professionele ondersteuning hun netwerk op het vlak van wonen, werken en vrije tijd versterken. Briek Vrije Tijd organiseert tijdens de week, het weekend en schoolvakanties sport activiteiten, muziek, kunst en theater workshops, vorming en reizen.

ZANDZAND

ZANDZAND is een artistiek ondersteuningsnet voor jongeren onder de 30 jaar. Ze zetten in op unieke vrijetijdsbesteding en creativiteit. Ze stimuleren een (eerste) kennismaking met kunst en vult zo een cultureel hiaat op in Oostende. Jonge mensen krijgen er ondersteuning om zich te ontwikkelen op allerlei creatieve vlakken: van beeldende kunsten tot podium-, woord- en videokunsten.

kleinVerhaal

kleinVerhaal vzw is een participatieve kunstpraktijk. Tegen de achtergrond van havenstad Oostende wil ze een inspirerende ontmoetings- en creatie- plek zijn. Een veilige haven waar mensen vanuit alle geledingen van de maatschappij, inclusief de meest kwetsbaren, in de kun- sten duiken. Vanuit O.666 wil kleinVerhaal een participatief muziekplatform op poten zetten voor muzikanten die zich niet vertegenwoordigd voelen in het huidige muzieklandschap.

SUPPORTERS

Arktos

Arktos is een Vlaams expertisecentrum dat kinderen en jongeren versterkt waar nodig. De organisatie is actief op de domeinen onderwijs, welzijn, jeugdwerk, woonomgeving en arbeid. Het benadert kinderen en jongeren vanuit hun leefwereld. Het reduceert zijn doelgroep niet tot ‘de sector’, maar kijkt naar elk gezicht erachter. Arktos gelooft dat er in elk kind en elke jongere een kracht zit die wacht om aangesproken te worden.