Stakeholders

CO-CREATORS

Duinhelm

Duinhelm vzw geeft vanuit een houding van respect en gelijkwaardigheid, professionele ondersteuning aan personen met een (voornamelijk) verstandelijke beperking en hun netwerk op het vlak van wonen, werken en vrije tijd. Duinhelm streeft ernaar dat mensen zoveel mogelijk kansen krijgen om zelf inhoud en vorm aan hun leven te geven, voor zover mogelijk in gewone omstandigheden en volgens gewone leefpatronen.

Via samenwerkingsverbanden en een dosis ondernemerschap wordt gezocht naar de geschikte woon-, werkvorm en/of vrijetijdsbesteding voor elke persoon.

ZANDZAND

ZANDZAND is een artistiek collectief dat creatieve ateliers voor jong en oud realiseert.

Vanuit thuisbasis O.666 in Oostende mikken we steevast op een kruisbestuiving tussen kunstenaars, (lokale) organisaties en deelnemers.

ZANDZAND is gebouwd op drie pijlers:

  1. Een goed ‘draaiend’ keramiekatelier, waarin we de wereld via klei verdelen
  2. Creatieve ateliers voor kleine beeldenstormers (3+), onder de noemer ‘ZAZA’
  3. Eigen artistieke realisaties met een sociale en/of circulaire invalshoek, van theater over installaties tot audiovisuele producties.

kleinVerhaal

kleinVerhaal is een participatieve kunstpraktijk die tegen de achtergrond van havenstad Oostende een inspirerende ontmoetings- en creatieplek organiseert waar mensen vanuit alle geledingen van de maatschappij, inclusief de meest kwetsbaren, in de kunsten duiken.

kleinVerhaal gaat in zee met professionele, geëngageerde kunstenaars uit film en muziek voor open ateliers waarin een bonte mix van mensen met diverse achtergronden, culturen en leeftijden hun verbeelding vorm geven.

Vanuit het hart van de samenleving en via de weg van de kunsten vertaalt, ondervraagt en documenteert kleinVerhaal de complexiteit van de huidige maatschappij in weerbarstige creaties en prikkelende acties.

SUPPORTERS

Arktos

Arktos is een Vlaams expertisecentrum dat kinderen en jongeren versterkt waar nodig. De organisatie is actief op de domeinen onderwijs, welzijn, jeugdwerk, woonomgeving en arbeid. Het benadert kinderen en jongeren vanuit hun leefwereld. Het reduceert zijn doelgroep niet tot ‘de sector’, maar kijkt naar elk gezicht erachter. Arktos gelooft dat er in elk kind en elke jongere een kracht zit die wacht om aangesproken te worden.

Briek vrije tijd

Briek brengt vrije tijd binnen het bereik van jongeren en volwassenen met een beperking. Iedereen ongeacht zijn mogelijkheden krijgt de kans om actief deel te nemen. Een professioneel team ontwikkelt, organiseert en begeleidt diverse vrijetijdsinitiatieven.

INITIATIEVEN @ O.666

Liefkesmoestuin

De O.666-samentuin is de combinatie van een ‘volkstuintje’ en een ‘pluktuin’. Deze tuin is gratis toegankelijk voor mensen uit de buurt. Hier kan men groenten, kruiden, bloemen, fruit… kweken al dan niet met ervaring. Iedereen is welkom.

Interesse om deel te worden van het tuinteam?

Contact: samentuin@O666.be

Plantenasiel – en bieb

Wij verzorgen jouw plant of stekje, tijdelijk of permanent! In samenwerking met Duinhelm!

Contact: wekelijks op dinsdag en woensdag in Hendrik Baelskaai 27

Kino.666

Kino.666 is een filmclub dat als burgerinitiatief is ontstaan in O.666. Kino.666 organiseert vertoningen in O.666, maar ook elders in Oostende

Meewerken aan een filmvertoning?
Contact: kino.666@O666.be